Supplier
This supplier has been verified onsite by world-leading inspection company,
TüVRheinland
Xác minh tại chỗ bởi hàng đầu thế giới kiểm tra công ty, TUV Group
2022.06.30
full-screen
Các sản phẩm được lựa chọn hàng đầu
Xem thêm

LPG Semi-trailer

74.999,00 US$ - 75.000,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
20.000,00 US$ - 30.000,00 US$/Cái
1 Cái(Min. Order)
32.000,00 US$ - 64.000,00 US$/Đơn vị
1.0 Đơn vị(Min. Order)
50.000,00 US$ - 80.000,00 US$/Đơn vị
1.0 Đơn vị(Min. Order)
32.000,00 US$ - 64.000,00 US$/Đơn vị
1.0 Đơn vị(Min. Order)

LNG Semi-trailer

139.999,00 US$ - 140.000,00 US$/Đơn vị
1 Đơn vị(Min. Order)
63.000,00 US$ - 110.000,00 US$/Đơn vị
1.0 Đơn vị(Min. Order)
63.000,00 US$ - 110.000,00 US$/Đơn vị
1.0 Đơn vị(Min. Order)
72.000,00 US$ - 73.000,00 US$/Bộ
1.0 Bộ(Min. Order)
95.999,00 US$ - 96.000,00 US$/Đơn vị
1 Đơn vị(Min. Order)
63.000,00 US$ - 110.000,00 US$/Đơn vị
1.0 Đơn vị(Min. Order)

LPG Storage Tank

2.900,00 US$ - 3.000,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
44.000,00 US$ - 49.000,00 US$/Cái
1.0 Cái(Min. Order)
20.220,00 US$ - 20.221,00 US$/Đơn vị
1 Đơn vị(Min. Order)
44.000,00 US$ - 49.000,00 US$/Cái
1 Cái(Min. Order)
87.654,00 US$ - 98.765,00 US$/Đơn vị
1 Đơn vị(Min. Order)
32.108,00 US$ - 32.109,00 US$/Cái
1 Cái(Min. Order)
43.210,00 US$ - 54.321,00 US$/Cái
1 Cái(Min. Order)

LNG Storage Tank

14.000,00 US$ - 29.000,00 US$/Cái
1 Cái(Min. Order)
14.000,00 US$ - 29.000,00 US$/Cái
1 Cái(Min. Order)
14.000,00 US$ - 29.000,00 US$/Cái
1.0 Cái(Min. Order)
14.000,00 US$ - 29.000,00 US$/Cái
1.0 Cái(Min. Order)

Spherical Tank

8.765.432,00 US$ - 8.768.764,00 US$/Cái
1 Cái(Min. Order)
450.000,00 US$ - 500.000,00 US$/Cái
1 Cái(Min. Order)
5.565.423,00 US$ - 5.645.643,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
180.000,00 US$ - 200.000,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
21.098.765,00 US$ - 32.109.876,00 US$/Cái
1 Cái(Min. Order)
2.000.000,00 US$ - 2.300.000,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
450.000,00 US$ - 500.000,00 US$/Cái
1.0 Cái(Min. Order)
230.000,00 US$ - 260.000,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)